institution > post > Budapest 23. dist. : Budapest - Soroksár 1 posta

Budapest
Grassalkovich út 153.

47.400631, 19.114594

Monday 08:00-19:00
Tuesday 08:00-19:00
Wednesday 08:00-19:00
Thursday 08:00-19:00
Friday 08:00-19:00
Saturday 10:00-20:00

post