institution > post > Budapest 17. dist. : Budapest Rákosliget posta

Budapest
Ferihegyi út 34.

47.487985, 19.259417

Monday 09:00-12:30 13:00-17:00
Tuesday 08:30-12:30 13:00-16:00
Wednesday 08:30-12:30 13:00-16:00
Thursday 08:30-12:30 13:00-16:00
Friday 08:30-12:30 13:00-16:00
Saturday 08:00-12:00

post